شرکت بیمه رازی
کاربر گرامی  

در صورتیکه قبلا فرم درخواست همکاری را توسط این سامانه ثبت نموده اید جهت پیگیری و اطلاع از وضعیت آن اینجا کلیک کنید.

جذب كارشناس بيمه هاي باربري
شرح مختصر دوره : كارشناس صدور بيمه هاي باربري
جذب كارشناس بيمه هاي مسئوليت
شرح مختصر دوره : كارشناس صدور بيمه هاي مسئوليت
جذب كارشناس بازاريابي
شرح مختصر دوره :
جذب رئيس شعبه
شرح مختصر دوره : جذب رئيس شعبه
جذب كارشناس حسابرسي داخلي
شرح مختصر دوره : جذب كارشناس حسابرسي داخلي
جذب كارشناس اشخاص جهت شعبه اصفهان
شرح مختصر دوره : جذب كارشناس اشخاص در شعبه اصفهان
كارشناس خسارت اتومبيل
شرح مختصر دوره : كارشناس خسارت اتومبيل
كارشناس اشخاص
شرح مختصر دوره : كارشناس اشخاص
كارشناس
شرح مختصر دوره : جذب كارشناس